Algemeen: inleiding

Rond de milieu-impact van vlees heersen veel meningen en mythes. Het is zaak de diverse onderliggende thema’s te benaderen op basis van (wetenschappelijke) feiten en het is belangrijk om Lees verder

Biodiversiteit

Het begrip biodiversiteit komt veelvuldig voorbij als het gaat over duurzaamheid en de landbouw. Overheden, maatschappij en het agrarisch bedrijfsleven willen het open buitengebied voorzien van Lees verder

Eiwittransitie

In Nederland is er groeiende aandacht voor de zogeheten eiwittransitie: een verschuiving van (minder) dierlijke naar (meer) plantaardige consumptie en productie. Hoe zit dat en wat betekent dat? Lees verder

Dioxines

Dioxine is een verzamelnaam van een paar honderd stoffen. Dioxines komen overal in de natuur voor en ontstaan bij het onvolledig verbranden van onder andere hout of van PVC. Lees verder

Energie

De Nederlandse vee- en vleessector is energiebewust en zit in een proces van omschakeling naar duurzamere energiebronnen (energietransitie). Lees verder

Footprint CO2

Elke economische activiteit heeft impact op het milieu. Dat geldt ook voor de productie van voedsel, zoals vlees. Een van de manieren om de impact in cijfers uit te drukken is het berekenen van Lees verder

Footprint water

Water is cruciaal in ons leven. We gebruiken het dagelijks en niet alleen voor ons eten en drinken. Water wordt ook gebruikt in vrijwel elk industrieel proces en  is onmisbaar voor de groei van Lees verder

GMO’s

Een Genetisch Veranderd Organisme (GMO) is een bacterie, plant of dier via een directe verandering van één of meerdere genen een extra eigenschap heeft gekregen.Lees verder

Klonen van dieren

De (wetenschappelijke) techniek van het klonen van dieren vindt alleen plaats op experimentele basis in onderzoeksinstituten. Lees verder

Kweken van vlees

Kunstmatig gekweekt vlees heeft diverse benamingen: sommigen noemen het in-vitro vlees, diervrij vlees, nepvlees, namaakvlees of kweekvlees, wat hier zal worden gehanteerd. Lees verder

Samengesteld vlees

Samengesteld vlees betekent dat kleinere vleesdelen worden samengevoegd tot één groter geheel. Lees verder

Stikstof

Wat is stikstof en waarom is de uitstoot daarvan zo’n probleem? Wie stoot stikstof uit en wat zijn maatregelen die genomen kunnen worden? Voor ‘vlees‘ is de problematiek Lees verder