Geitenvlees

De Nederlandse geitenhouderij is in beginsel een vorm van melkveehouderij, die de afgelopen decennia een vlucht heeft genomen. Zo geniet geitenmelk een zekere populariteit en van de melk worden Lees verder

Kip en kalkoen

Vlees.nl behandelt de rood-vlees-sectoren rund, kalf en varken, en in mindere mate lam, schaap, geit en paard. Voor kip (en kalkoen) verwijzen wij naar www.kipinnederland.nl Lees verder

Lamsvlees

Het Texels lamsvlees staat hoog aangeschreven. Niet alleen om de smaak, die vaak wat ziltig wordt genoemd. Nederlands lamsvlees wordt ook gewaardeerd vanwege de zorgvuldige en veilige manier van Lees verder

Paardenvlees

Mensen houden van paarden met name voor recreatie en sportactiviteiten, maar niet ten behoeve van de productie van vlees. De paardenhouderij is in Nederland een zogeheten ‘dienstendierhouderij’. Lees verder

Schapenvlees

Het Nederlandse klimaat en landschap lenen zich goed voor het houden van schapen. Oorspronkelijk werden schapen gehouden op zand- en heidegronden maar ook op dijken langs onze kusten en rivieren. Lees verder

Wild en konijn

Vlees.nl behandeltde rood-vlees-sectoren rund, kalf en varken, en ook nog lam, schaap, geit en paard. Wild en konijn vallen er niet onder; hiervoor verwijzen wij naar www.wildplaza.nl Lees verder