Duurzame Vleessector

De Nederlandse slachterijen en vleesverwerkende bedrijven werken stelselmatig aan de verdere verduurzaming van het eigen bedrijf en van de productieketen als geheel. Lees verder

Duurzame Veehouderij

De Nederlandse vleessector werkt aan de verduurzaming van de veehouderij mee via onder meer de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV). Lees verder