Berengeur

Mannetjesvarkens (beren) krijgen als ze ouder worden een andere hormonenhuishouding. Ze maken de stoffen Androstenon, Skatol en Indol aan. Lees verder

Verzorging

Goede verzorging van dieren is essentieel voor een goede productie. Dat is in de geschiedenis altijd al een reden geweest om gewoon goed met dieren om te gaan. Lees verder

Huisvesting

Veehouders, Dierenbescherming en onderzoeksinstellingen werken samen aan diervriendelijke én rendabele stallen. Lees verder

Ingrepen

Veehouders laten ingrepen bij dieren het liefst achterwege. Bij het besluit om een ingreep al of niet uit te voeren worden de risico’s voor mens en dier en het ongemak voor de dieren afgewogen. Lees verder

Transport

Zonder goede transport tussen de diverse gespecialiseerde bedrijven in de keten komt er uiteindelijk geen vlees bij de consument op tafel. Lees verder